Sjå etter logoane

Fra 2001 er produktnavnet «Rakfisk fra Valdres» godkjent som beskyttet geografisk betegnelse. Denne lovbeskyttelsen innebærer at kun fisk som er klekket, oppdrettet og foredlet i Valdres kan bli solgt under varemerket «Rakfisk fra Valdres».

I 2006 ble vi som de første i landet godkjent som brukere av kvalitetsmerket «Spesialitet» av Matmerk. Dette merket krever en omfattende dokumentasjon av det spesielle ved produktet og produksjonsprosessen. Se også www.matmerk.no

Hande Gard-fisk er medlem av Hanen- bransje -og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat.

Vi er i tillegg medlem av Bondens Marked
Har stand på Lillehammer frå oktober- desember, sjå www.bondensmarked.no/Lillehammer/