19.08.13 - Opplev garden

fiskedammerOmvisning på garden og dens historie bakover i tid, fiskeanlegget og om rakfiskproduksjon. Inne i storstua visast det fram biletar som Kari eller Knut fortel om rakfisk og sau.

Medlem av Hanen-bygdeturisme og gardsmat.